BSH Ieper 1883 nr. 45

Personen

bruidegom Augustinus DEKIMPE, daglooner, Ieper
° Kuurne 23 jun. 1846
weduwnaar
bruid Emerentia Hortentia DUFLOU, herbergierster, Ieper, voordien Outreau (France)
° Ieper 29 jun. 1834
weduwe
vader bruidegom Amandus DEKIMPE, herbergier, Heule aanwezig
moeder bruidegom Ida Coleta MANHAEVE, herbergier, Heule aanwezig
vader bruid Franciscus DUFLOU
+ Ieper 23 apr. 1841
overleden
moeder bruid Josephina HOOREN
+ Ieper 24 apr. 1879
overleden
vorige partner bruidegom Sylvia Theresia BORREMAN
+ Ieper 5 apr. 1883
overleden
vorige partner bruid Hermanus Arthur Maria SWEKELS
+ Ieper 27 feb. 1882
overleden
getuige Carolus CLINCKEMAILLIE, 44 j., schoenmaker, Ieper  
getuige Ludovicus DECONINCK, 55 j., daglooner, Ieper  
getuige Carolus VERDOOLAEGHE, 65 j., koeienhouder, Ieper  
getuige Carolus VERHAEGHE, 71 j., herbergier, Ieper  

Akte Ieper 11 jul. 1883 - 9.00 uur

Ten jare achttien honderd drij en tachtig, den elfden Juli, om negen ure 's morgens - Voor ons, Hector Bossaert, Schepen, Gemachtigden Ambtenaar van den Burgersstand der stad Ypre.
Zijn verschenen Augustinus Dekimpe, daglooner, gehuisvest te Ypre, geboren te Cuerne, den drij en twintigsten Juni achttien honderd zes en veertig, meerderjarigen zoon van Amandus Dekimpe, en van Ida Coleta Manhaeve, zijne echtgenoote, herbergiers, gehuisvest te Heule, hier tegenwoordig en toestemmende; weduwnaar van Sylvia Theresia Borreman, overleden in deze stad, den vijfden April jongstleden, gelijk dit al blijkt door de hiernevens gevoegde akten. - En Emerentia Hortentia Duflou, herbergierster, gehuisvest te Ypre, te vooren woonende te Outreau (Pas de Calais, Vrankrijk), geboren te Ypre, den negen en twintigsten Juni achttien honder vier en dertig, meerderjarige dochter van Franciscus Duflou, overleden in deze stad, den drij en twintigsten April achttien honderd een en veertig, en van Josephina Hooren, zijne echtgenoote, ook overleden te Ypre, den vier en twintigsten April achttien honderd negen en zeventig; weduwe van Hermanus Arthur Maria Iwekels, insgelijks overleden in deze stad, den zeven en twintigsten februari achttien honderd twee en tachtig, gelijk dit al blijkt door de akten hiernevens gevoegd; wij hebben nutteloos gevonden van door de comparante de overlijdens akten van hare grootvaders en grootmoeders te doen overleggen, uit reden dat zij volgens den levensdeur niet meer kunnen bestaan. - Geen huwelijkscontrakt is gemaakt geweest tusschen de aanstaande echtgenooten die ons verzocht hebben voort te gaan tot het huwelijk onder hun voorgenomen en welke afkondigingen zijn gedaan geweest voor de voornaamste deur van ons gemeente huis, zoo als te gezegde Outreau, op de zondagen vier en twintigsten Juni laatst en eersten dezer maand op de uur des middags; Geene tegenstrijding aan dit huwelijk ons te kennen gegeven zijnde, recht doende aan hun verzoek, na voorlezing gegeven te hebben van al de stukken hiervooren gemeld, en van het zesde kapittel, titel vijf, van het Burgerwetboek, benaamd "Van het Huwelijk" hebben gevraagd aan den toekomenden bruidegom en aan de toekomende bruid, of zij wenschen elkander te nemen voor man en vrouw, ieder van hun in het bijzonder en met bevestiging geantwoord hebbende, wij verklaren in de naam der wet dat Augustinus Dekimpe en Emerentia Hortentia Duflou, door het huwelijk vereenigd zijn. - Van al hetgene wij dezen akt opgesteld hebben en dit huwelijk openbaarlijk gecelebreerd in ons gemeente huis in de tegenwoordigheid van Carolus Clinckemaillie, oud vier en veertig jaren, schoenmaker, van Ludovicus Deconinck, oud vijf en vijftig jaren, daglooner, van Carolus Verdoolaeghe, oud vijf en zestig jaren, koeienhouder, en van Carolus Verhaeghe, oud een en zeventig jaren, herbergier, allen gehuisvest te Ypre. - En na voorlezing, de contractanten en de drij eerste getuigen hebben met ons dezen akt geteekend, de vader en de moeder van den bruidegom en de laatste getuige hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
(Sign. Verdoolaeghe) (Sign. Ch Clickemaillie) (Sign. Deconinck) (Sign. DeKimpe) (Sign. Emeratie Duflou) (Sign. H.Bossaert)