BSG Heule 1885 nr. 136

Personen

kind Achillus Cyrillus ROLLEZ
° sectie B Heule 14 jul. 1885 - 18.00 uur
 
aangever Eduardus Franciscus ROLLEZ, 42 j., wever, sectie B Heule vader
  Rosalia VANERVE, 34 j., huishoudster, sectie B Heule moeder
getuige Evarist DELOBEL,43 j., herbergier, Heule  
getuige Jules VAN ACKERE, 36 j., gemeente sekretaris, Heule  

Akte Heule 16 jul.1885 - 17.00 uur

N° 136. Het jaar achttien honderd vyf en tachentig den zestienden July ten vijf ure namiddag, voor ons Petrus Aloïsius Devos, Burgmeester ambtenaar van den Burgerstand der gemeente Heule. Is verschenen Eduardus Franciscus Rollez wever oud twee en veertig jaren en hier woonachtig. Denwelken ons heeft vertoond een kind zynde van het mansgeslacht, geboren eergisteren ten zes ure namiddag in zyne wooning binnen deze gemeente sectie B van hem vertooner en van zyne huisvrouw Rosalia Vanerve, huishoudster oud vier en dertig jaren alhier woonachtig en waaraan hy verklaard te geven voornamen van Achillus Cyrillus. Gemelde vertooning ende verklaring, gedaan in de tegenwoordigheid van Evarist Derobel herbergier oud drie en veertig jaren en Jules Van Ackere gemeente sekretaris oud zes en dertig jaren beide alhier woonachtig en na lezen van dezen tegenwoordigen akt, dadelyk opgesteld den komparant vader heeft verklaart niet te kunnen schryven noch teekenen ongeleerd zynde, de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. JVan Ackere) (Sign. EDelobel) (Sign. PADevos)