BSG Heule 1886 nr. 1

Personen

kind Idalie Leonie HANSON
° Sectie C Heule 31 dec. 1885 - 21.00 uur
 
aangever Petrus Franciscus HANSON, 35 j., barbier, sectie C Heule vader
  Silvia Leonia Octavia COUSSEMENT, 33 j. huishoudster, sectie C Heule moeder
getuige Jules VAN ACKERE, 37 j., gemeentesekretaris, Heule  
getuige Evarist DELOBEL, 44 j., herbergier, Heule  

Akte Heule 1 jan. 1886 - 16.00 uur

N° 1. Het jaar achttien honderd zes en tachentig den eersten January ten vier ure namiddag voor ons Petrus Aloïsius Devos, Burgmeester, ambtenaar van den Burgerstand der gemeente Heule. Is verschenen Petrus Franciscus Hanson, barbier, oud vyf en dertig jaren, alhier woonachtig. Denwelken ons heeft vertoond een kind zynde van het vrouwgeslacht, geboren gisteren, ten negen ure 's avonds in zyne wooning binnen deze gemeente Sectie C van hem vertooner en van zyne huisvrouw Silvia Leonia Octavia Coussement, huishoudster oud drie en dertig jaren, alhier woonachtig. En waaraan hy verklaard te geven de voornamen van Idalie Leonie. Gemelde vertooning ende verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Jule Van Ackere, gemeentesekretaris oud zeven en dertig jaren en Evarist Delobel herbergier oud vier en veertig jaren, beide alhier woonachtig. En na voorlezing van dezen tegenwoordigen akt, dadelyk opgesteld, de komparant vader en de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. J Van Ackere) (Sign. P Hanson) (Sign. E Delobel) (Sign. PADevos)