BSG Heule 1887 nr. 148

Personen

kind Irma Elvira HANSON
° sectie C Heule 1 aug. 1887 - 1.00 uur
 
aangever Petrus Franciscus HANSON, 37 j., baardscheerder, sectie C Heule vader
  Silvia Leonia Octavia COUSSEMENT, 35 j., huishoudster, sectie C Heule moeder
getuige Jules VAN ACKERE, 38 j., gemeentesekretaris, Heule  
getuige Victor GHESQUIERE, 53 j., herbergier, Heule  

Akte Heule 2 aug. 1887 - 16.00 uur

N° 148. Het jaar achttien honderd zeven en tachtentig den tweeden Augusty ten vier ure namiddag voor ons Petrus Aloïsius Devos, Burgmeester ambtenaar van den Burgerstand der gemeente Heule. Is verschenen Petrus Franciscus Hanson, baardscheerder oud zevenendertig jaren, alhier woonachtig. Denwelken ons heeft vertoond een kind zynde van het vrouwgeslacht, geboren gisteren ten een ure 's morgens in zyne wooning, binnen deze gemeente sectie C van hem vertooner en van zyne huisvrouw Silvia Leonia Octavia Coussement, huishoudster oud vyf en dertig jaren alhier woonachtig. En waaraan hy verklaard te geven de voornamen van Irma Elvira. Gemelde vertooning ende verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Jules Van Ackere gemeentesekretaris oud acht en dertig jaren en Victor Ghesquiere herbergier oud drie en vyftig jaren beide alhier woonachtig. En na lezing van dezen tegenwoordigen akt, dadelijk opgesteld, de komparant vader en de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. JVanAckere) (Sign. VGhesquiere) (Sign. P Hanson) (Sign. PADevos)