BSG Heule 1889 nr. 237

Personen

kind Oscar Remy Odille HANSON
° sectie C Heule 8 dec. 1889 - 11.00 uur
 
aangever Petrus Franciscus HANSON, 39 j., baardscheerder, sectie C Heule
° Lendelede
vader
  Silvia Leonia Octavia COUSSEMENT, 37 j., huishoudster, sectie C Heule
° Heule
moeder
getuige Jules VAN ACKERE, 40 j., gemeentesekretaris, Heule  
getuige Petrus DEPREZ, 38 j., veldwachter, Heule  

Akte Heule 8 dec. 1889 - 16.00 uur

N° 237. Het jaar achttien honderd negen en tachentig den achtsten december ten vier ure namiddag, voor ons Petrus Aloïsius Devos Burgmeester, ambtenaar van den Burgerstand der gemeente Heule is verschenen Petrus Franciscus Hanson, baardscheerder, oud negen en dertig jaren geboren te Lendelede en woonende te Heule. Denwelken ons heeft vertoond een kind zynde van het mansgeslacht, geboren heden ten elf ure s'morgens, in zyne wooning, binnen deze gemeente sectie C van hem vertooner en van zyne huisvrouw Silvia Leonia Octavia Coussement, huishoudster oud zeven en dertig jaren alhier geboren en woonachtig en waaraan hy verklaard te geven de voornamen van Oscar Remy Odille. Gemelde vertooning ende verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Jules Van Ackere gemeentesekretaris oud veertig jaren en Petrus Deprez veldwachter oud achtendertig jaren beide alhier woonachtig. En na voorlezing van dezen tegenwoordigen akte dadelyk opgesteld, de komparant vader en de geuitgen hebben met ons geteekend.
(Sign. JVan Ackere) (Sign. P. Hanson) (Sign. P Deprez) (Sign. PADevos)