BSO Zaventem 1891 nr. 71

Personen

overledene Guillam STREULENS, 70 j., Zaventem
° Everberg
+ Zaventem 18 sep. 1891 - 12.00 uur
 
aangever Michel STREULENS, 26 j., daglooner, Zaventem zoon
aangever Hendrik VANHAMME, 50 j., smit, Zaventem buerman
  Anna Maria JANSSENS echtgenote
  Petrus STREULENS, overleden vader
  Elisabeth LOEMBAES, overleden moeder

Akte Zaventem 19 sep. 1891 - 8.00 uur

AKTE VAN OVERLIJDEN N° 71
Ten jare duizend achthonderd een-en-negentig den negentienden september, om acht ure voormiddag, zijn voor Ons Frans Peeters, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Saventhem, Arrondissement Brussel, Provincie Brabant, verschenen Streulens, Michel oud zes en twintig jaren, beroep daglooner wonende te Saventhem zoon van den overledene, en Vanhamme, Hendrik oud vijftig jaren, beroep smit wonende te Saventhem buerman van den overledene, dewelke ons verklaard hebben dat den achtiende september om twaalf uren 's middags ten zijne woonhuize overleden is Streulens, Guillam, zeventig jaren geboren te Everberg wonende te Saventhem echtgenoot van Anna, Maria, Janssens, zoon van Petrus en Elisabeth, Loembaes, beiden overleden.
Na voorlezing dezer akte ontvangen te hebben heeft den getuigen met ons geteekend den verklader verklaard ongeletterd te zijn.
(Sign. H Vanhamme)