BSG Heule 1891 nr. 191

Personen

kind Flavia Victoria HANSON
° sectie C Heule 26 sep. 1891 - 23.00 uur
 
aangever Petrus Franciscus HANSON, 41 j., baardscheerder, sectie C Heule
° Lendelede
vader
  Silvia Leonia Octavia COUSSEMENT, 39 j., huishoudster, sectie C Heule
° Heule
moeder
getuige Jules VAN ACKERE, 42 j., gemeentesekretaris, Heule  
getuige Petrus DEPREZ, 40 j., veldwachter, Heule  

Akte Heule 27 sep. 1891 - 17.00 uur

N° 191. Het jaar achttien honderd een en negentig den zeven en twintigsten september ten vyf ure namiddag voor ons Petrus Aloïsius Devos, Burgmeester ambtenaar van den Burgerstand der gemeente Heule. Is verschenen Petrus Franciscus Hanson, baardscheerder oud een en veertig jaren geboren te Lendelede en woonende te Heule. Denwelke ons heeft vertoond een kind zynde van het vrouwgeslacht, geboren gisteren ten elf ure s'avonds, in zyne wooning binnen deze gemeente sectie C van hem vertooner en van zyne huisvrouw Silvia Leonia Octavia Coussement; huishoudster oud negen en dertig jaren geboren en woonende te Heule. Waaraan hy verklaard te geven de voornamen van Flavia Victoria. Gemelde vertooning ende verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Jules Van Ackere gemeentesekretaris oud twee en veertig jaren en Petrus Deprez veldachter oud veertig jaren beide alhier woonachtig. En na voorlezing van dezen tegenwoordigen akt dadelyk opgesteld, de komparant vader en de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. JVanAckere) (Sign. P Hantson) (Sign. P Deprez) (Sign. PADevos)