BSO Heule 1893 nr. 290

Personen

overledene Petrus Amandus KIMPE, 78 j., herbergier, sectie A Heule
° Heule
+ sectie B Heule 19 nov. 1893 - 14.00 uur
 
aangever Petrus KIMPE, 34 j., wagenmaker, Heule zoon
aangever Henri KIMPE, 33 j., bediende in den ijzeren weg, Heule zoon
  Angela Francisca KIMPE, overleden moeder
  Ida Coleta MANHAEVE, 65 j., huishoudster, sectie B Heule echtgenote

Akte Heule 20 nov. 1893 - 9.00 uur

N° 290. Het jaar achtien honderd drie en negentig den twintigsten November ten negen ure voormiddag, voor ons Petrus Aloisius Devos, Burgmeester ambtenaar van den Burgerstand der gemeente Heule zijn verschenen Petrus Kimpe wagenmaker oud vier en dertig jaren en Henri Kimpe bedienden in den ijzeren weg oud drie en dertig jaren beide woonende te Heule, beide zoonen van den overleden hierna, welke komparanten ons hebben verklaard dat Petrus Amandus Kimpe, herbergier oud acht en zeventig jaren, geboren en woonende te Heule, zoon van de overledene Angela Francisca Kimpe, man van Ida Coleta Manhaeve huishoudster oud vijf en zestig jaren woonende te Heule, overleden is gisteren ten twee uren namiddag binnen deze gemeente in zijn woonst sectie B. En na voorlezing van dezen tegenwoordigen akt dadelijk opgesteld vier komparanten hebben met ons geteekend.
(Sign. D kimpe Henri) (Sign. Petrus Kimpe) (Sign. PADevos)