BSG Heule 1894 nr. 13

Personen

kind Martha Helena HANSON
° Heule 9 feb. 1894 - 23.00 uur
 
aangever Petrus Franciscus HANSON, 43 j., baardscheerder, Heule vader
  Silvia Leonia Octavia COUSSEMENT, 41 j., huishoudster, Heule moeder
getuige August DUQUENOY, 66 j., rentenier, Heule  
getuige Carolus DEPREZ, 33 j., winkelier, Heule  

Akte Heule 11 feb. 1894 - 16.00 uur

Ten jare achttien honderd vier en negentig, den elfden february; ten vier ure namiddag, voor ons Petrus Aloïsius Devos Burgmeester ambtenaar van den burgerstand der gemeente Heule provincie West-Vlaanderen, is verschenen Petrus Franciscus Hanson baardscheerder oud drie en veertig jaren geboren te Lendelede en woonende te Heule dewelke ons vertoond heeft een kind van het vrouwelyk gelsacht, geboren in deze gemeente, (den zeg) in de wooning van den deklarant eergisteren ten elf ure s'avonds, van hem vertooner en van zyne huisvrouw Silvia Leonia Octavia Coussement huishoudster oud een en veertig jaren geboren en woonende te Heule waar hy verklaard te geven de voornamen van Martha Helena.
Welke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Auguste Duquenoy getuige door den komparant verkozen oud zes en zestig jaren, rentenier van beroep, woonachtig te Heule, en van Carolus Deprez getuige door de komparant verkozen oud drie en dertig jaren winkelier van beroep, woonachtig te Heule.
En na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen, hebben wij geteekend met hun dezen akt dadelyk opgesteld.
(Sign. Ch. Deprez) (Sign. P. Hantson) (Sign. ADuquenoy) (Sign. PADevos)