BSO Heule 1898 nr. 23

Personen

overledene Virginie VANFLETEREN, 77 j., huiswerkster, sectie A Heule
° Bissegem
+ Heule 10 apr. 1898 - 9.00 uur
 
aangever Charles Louis COUSSEMENT, 38 j., bleker, Heule zoon
aangever Adolf COUSSEMENT, 35 j., vlaswerker, Heule zoon
  Benedictus VANFLETEREN, overleden vader
  Francisca SEVENOO, overleden moeder
  Fredericus Bernardus COUSSEMENT, overleden echtgenoot

Akte Heule 11 apr. 1898

AKTE VAN OVERLIJDEN Nr. 23
Ten jare achttien honderd acht en negentig, den elfden der maand april ten negen uren s' morgens voor Ons Petrus Alouïsus Devos Burgmeester ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heule provincie West-Vlaanderen, zijn verschenen: (Virgi zeg) Charles Louis Coussement bleeker oud acht en dertig jaren en Adolf Coussement vlaswerker oud vyf en dertig jaren, beide woonende te Heule, beide komparanten (kennissen en gebeurs van de overleden zeg) zoonen van de overledene hierna, welke komparanten ons hebben verklaard dat Virginie Vanfleteren huiswerkster oud zeven en zeventig jaren geboren te Bisseghem en woonende te Heule, dochter van den overleden Benedictus Vanfleteren en van zyne overledene huisvrouw Francisca Sevenoo, weduwe van Fredericus Bernardus Coussement; overleden is gisteren ten negen uur s' morgens, binnen deze gemeente in hare wooning Sectie A.
Waarvan akte dadelijk in dubbel is opgemaakt ten gemeentehuize, na ons van gemeld overlijden verzekerd te hebben en na voorlezing aan de verklaarders hebben wij onderteekend met hun
(Sign. Adolf Coussement) (Sign. ADevos) (Sign. Ch: Louis Coussement)