BSG Heule 1903 nr. 34

Personen

kind Julia Magdalena DEKIMPE
° Melkstraat Heule 14 mrt. 1903 - 10.00 uur
 
aangever Emilius Arthur DEKIMPE, 26 j., timmerman, Heule
° Ieper
vader
  Ludovica Maria HANSON, 23 j., huiswerkster, Heule
° Heule
moeder
getuige Petrus HANSON, 51 j., barbier, Heule [vader van moeder]
getuige Leopold HUYS, 42 j., gemeentesecretaris, Heule  

Akte Heule 15 mrt. 1903 - 11.00 uur

GEBOORTE-AKTE N° 34
Ten jare negentien honderd en drie, den vijftienden der maand maart, ten elf ure voormiddag, voor Ons Petrus Octavius Devos Burgemeester ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heule provincie West-Vlaanderen, is verschenen Emilius Arthur Dekimpe, timmerman, oud zes en twintig jaren geboren te Yper en wonende te Heule, die ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren in deze gemeente, in zyne woning, Melkstraat, gisteren ten tien ure 's morgens, van hem vertoonder en van zyne huisvrouw Ludovica Maria Hanson, huiswerkster, oud drie en twintig jaren, geboren en wonende te Heule, waaraan hij verklaard de voornamen te geven van Julia Magdalena.
Welke aangifte en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Petrus Hanson getuige door den komparant verkozen oud een en vyftig jaren, barbier van beroep, woonachtig te Heule, en van Leopold Huys getuige door den komparant verkozen oud twee en veertig jaren, gemeente-sekretaris van beroep, woonachtig te Heule. En na voorlezing aan den aangever en de getuigen, hebben wij geteekend. Waarvan akte dadelijk ten gemeentehuize is opgemaakt.
(Sign. Dekimpe) (Sign. P Hanson) (Sign. Leopold Huys) (Sign. PDevos)