BSO Kortenberg 1906 nr. 4

Personen

overledene Anna Maria Josephina STRUELENS, zonder beroep, Oude Baan nr. 8 Kortenberg
° Kortenberg 6 feb. 1840
+ Kortenberg 5 feb. 1906 - 8.30 uur
 
aangever Lodewyk LAUWERYS, 43 j., koopman in melk, Kortenberg schoonzoon ** toevoegen **
aangever Philiberg VAN HEFFEN, 39 j., smid, Kortenberg kennis
  Petrus Josef STRUELENS
+ Kortenberg
vader
  Elisabeth HAESAERTS
+ Kortenberg
moeder
  Felix TRONISECK
+ Kortenberg
1e echtgenoot
  Petrus DECOCK
+ Kortenberg
2e echtgenoot

Akte Kortenberg 6 feb. 1906 - 13.00 uur

AKTE VAN OVERLIJDEN.
N° 4. - Den zesden Februari duizend negen honderd en zes, om een ure namiddag, na bestatiging, stellen Wij, Felix Vrebos Burgemeester, Ambtenaar des Burgelijken Stands van Cortenberg, Arrondissement Leuven, Provincie Brabant, de OVERLIJDENSAKTE op van Struelens Anna Maria Josephina, zonder beroep, geboren te Cortenberg den zesden Februari duizend acht honderd veertig, wonende te Cortenberg, Oude Baan n° 8, en overleden den vijfden Februari, te acht en half ure voormiddag, dochter van Petrus Josef Struelens, overleden te Cortenberg en van Elisabeth Haesaerts, overleden te Cortenberg, weduwe in eerste huwelijk van Felix Troniseck en in tweede huwelijk van Petrus Decock, beiden overleden te Cortenberg.
Op de verklaren van Lodewyk Lauwerys, oud drie en veertig jaren, beroep koopman in melk, schoonzoon en van Philibert Van heffen, oud negen en dertig jaren, beroep smid, kennis van de overledene, wonende in deze gemeente.
Van welke akte er hun lezing is gehouden geworden. En hebben de verklaarders met ons geteekend.
(Geteekend) L. Lauwerys | Ph. Van Heffen | F. Vrebos