BSO Kortrijk 1958 nr. 450

Personen

overledene Joseph STREULENS, nijverheidsbediende, Sint-Michielsplein 2 Kortrijk
° Etterbeek 28 sep. 1895
+ Loofstraat 43 Kortrijk 1 jul. 1858 - 6.30 uur
 
aangever Magda STREULENS, 23 j., zonder beroep, Kortrijk dochter
aangever Herman STREULENS, 21 j., student, Kortrijk zoon
  Julia Madeleine DEKIMPE, zonder beroep, Sint-Michielsplein 2 Kortrijk echtgenote
  Michel STREULENS, overleden vader
  Amelie Marie Louise VAN AUSSLOOS, overleden moeder

Akte Kortrijk 1 jul. 1958 - 12.10 uur

450. Ten jare negentienhonderd achtenvijftig, de eerste juli te twaalf uur tien zijn voor Ons, Ivo-Josep Lambrecht, schepen van de stad Kortrijk, ambtenaar van de burgerlijke stand, ten stadhuize verschenen: Magda Streulens, oud drieëntwintig jaar, zonder beroep, ongehuwd, dochter van de overledenen en Herman Streulens, oud éénentwintig jaar, student, zoon van de overledene, beiden gehuisvest te Kortrijk, die ons verklaard hebben dat op heden de eerste juli te zes uur dertig, Loofstraat 43, te Kortrijk overleden is: Joseph Streulens, nijverheidsbediende, geboren te Etterbeek, de achtentwintigste september achttienhonderd vijfennegentig, gehuisvest te Kortrijk, Sint-Michielsplein 2, echtgenoot van Julia Madeleine Dekimpe, zonder beroep, gehuisvest te Kortrijk, zoon van de beide overledene Michel Streulens en Amelie Marie Louise Van Aussloos.
Waarvan akte, onmiddellijk opgesteld, voorgelezen en getekend, door Ons en de verschijners.
(Sign. Magda) (Sign. H Streulens) (Sign. Lambrecht)