BSO Kortrijk 1968 nr. 1282

Personen

overledene Julia Madeleine DEKIMPE, zonder beroep, Kortrijk
+ Beheerstraat 82 Kortrijk 17 dec. 1968 - 23.15 uur
 
aangever Hans STREULENS, 24 j., electrieker, Gent zoon
aangever Gilbert BRACKE, 39 j., bediende, Kortrijk schoonzoon
  Joseph STREULENS, overleden echtgenoot
  Emile Arthur DEKIMPE, overleden vader
  Louise Maria HANSON, overleden moeder

Akte Kortrijk 18 dec. 1968 - 11.30 uur

1/1282. - Ten jare negentienhonderd achtenzestig, de achttiende december te elf uur dertig zijn voor Ons, Leopold Callewaert schepen van de stad Kortrijk, ambtenaar van de burgerlijke stand, ten stadhuize verschenen: Hans Streulens, oud vierentwintig jaar, electrieker, wonende te Gent, zoon van de overledene, en Gilbert Bracke, oud negenendertig jaar bediende, wonende te Kortrijk, schoonzoon van de overledene die ons verklaard hebben dat op zeventien december negentienhonderd achtenzestig te drie├źntwintig uur vijftien, in haar woonstede Beheerstraat 82 te Kortrijk overleden is: Julia Madeleine Dekimpe, zonder beroep, geboren te Heule de veertiende maart negentienhonderd en drie, wonende en verblijvende te Kortrijk, weduwe van Joseph Streulens, dochter van beide overledene Emile Arthur Dekimpe en Louise Maria Hanson. Waarvan akte onmiddellijk opgesteld, voorgelezen en getekend door Ons en de verschijners.