Parenteel van Catarina Strulens
(Sterrebeek)

1. Catarina STRULENS (+ Sterrebeek 1699)

+ Sterrebeek Sint-Pancratius 27 jan. 1699

27 Obiit Catarina Strulens vidua 60. annorum ex Hidropisi bene munita sacramentis omnibus et pie obiit.