Parenteel van Antoine Streulens
(Anderlecht)

1. Antoine STREULENS
STRUELENS
Antonius

kx Brussel Sint-Gorik 12 okt. 1679

x Anderlecht 14 okt. 1679

** online registers niet beschikbaar **

Marie VAN DEN CRUCEN
VANDER CRUYCEN

Uit dit huwelijk: