Parenteel van Josse Streulens
(Anderlecht)

1. Josse STREULENS
Judocus

x Anderlecht Sint-Pieter en Sint-Guido 24 mrt. 1713

** online registers niet beschikbaar **

Elisabeth VAN DEN HAUT

Uit dit huwelijk: