Parenteel van Henricus Strulens
(Sterrebeek)

1. Henricus STRULENS

x

???

Uit dit huwelijk:

1.1 Martinus STRULENS


1.1 Martinus STRULENS

zoon van Henricus STRULENS

kx Sterrebeek Sint-Pancratius 6 jan. 1653

6 Januarij contraxerunt sponsalia Martinus Strulens et Maria Grauwels coram me pastore et testibus Henrico Strulens patre sponsi et Henrico Schuermans solemnisatus matrimonium in Roo

Maria GRAUWELS

** Geen kinderen gevonden in de index in Sterrebeek - verhuisd naar Roo? **