Inleiding

 

VAN HARTE WELKOM

Welkom op het stamboom- en voorouderonderzoek van de families STREULENS en DE RYCKE. Start hier met de eerste kwartierstaat.

In principe bezit ik meer informatie dan wat op deze site te lezen staat. Als mijn vermoedens kloppen, is mijn oudste bekende voorouder Godevaard van der Meeren, gestorven in 1410. Maar ik wilde enkel die gegevens publiceren die zijn verkregen uit eerste bron ofwel geverifieerd werden via akten (geboorte, doop, huwelijk, scheiding, overlijden, begrafenis). Deze akten werden ook aan de site toegevoegd.

Ik heb geprobeerd om het doorklikken van één persoon naar de volgende zo eenvoudig mogelijk te maken. Hopelijk is het gebruik van de site inderdaad zo intuïtief als het is bedoeld.

Gegevens overnemen?
Het zoeken van deze gegevens kost veel tijd en energie. Nochtans zie ik ook wel dat stamboomonderzoekers vaak gegevens klakkeloos kopiëren van anderen. Ik heb er geen probleem mee om de voortgang van mijn onderzoek vrij te publiceren op het internet. Maar ik wil absoluut benadrukken dat ik geen toestemming geef tot het overnemen van informatie, om welke reden dan ook, zonder voorafgaandelijke toestemming.

Indien u opmerkingen heeft, of vragen, mag u mij steeds contacteren op mijn emailadres. Ik kom ook graag in contact met mensen die gemeenschappelijke voorouders of familieleden hebben. Het is altijd boeiend om elkaars onderzoek te kunnen inkijken.

Met vriendelijke groeten,
Godelieve Streulens

 

OVER DE NUMMERING

In dit onderzoek gebruik ik drie types nummering.

Voorouderonderzoek
In de kwartierstaten (opklimmend onderzoek) volg ik het Kekule-systeem. Daarin ben ikzelf de kwartierdraagster (probanda). Ik draag dus het nummer één, en vorm de eerste generatie. Mijn vader krijgt het nummer twee, mijn moeder het nummer drie. De ouders van mijn vader krijgen het nummer vier en vijf, de ouders van mijn moeder de nummers zes en zeven. Merk op dat in dit systeem de nummering altijd verdubbelt van één persoon naar zijn/haar vader, en dat voor de moeder er één nummer wordt bijgeteld.

De personen in de kwartierstaten dragen nog een tweede nummer, samengesteld uit hun generatienummer en een volgnummer binnen die generatie. In dit systeem ben ik nummer I/1 (de eerste persoon in generatie I). Mijn vader is nummer II/1, mijn moeder II/2. Mijn vaders vader is nummer III/1, zijn echtgenote III/2 enzovoort. In dit systeem is ook een verdubbeling op te merken, maar enkel aan de rechterkant van de kwartierstaten (van moeder op moeder dus).

Stamboomonderzoek
Voor het onderzoek naar de afstammelingen van een bepaald persoon volg ik een systeem gebaseerd op de methode d'Aboville. Het Kekule-nummer uit de kwartierstaten blijft behouden, bijvoorbeeld een gezin met vader nummer 128 en moeder nummer 129. Het eerste kind uit dit gezin krijgt het nummer 128/1. De eerste echtgenoot / echtgenote van dit kind krijgt het nummer 128/1a, de tweede 128/1b enzovoort. Kinderen van deze gezinnen worden verder genummerd: 128/1a.1. Enzovoort.

Symbolen en afkortingen
° geboren
(°) onwettig geboren
= gedoopt
o verloofd
oo ondertrouw
x getrouwd (eerste huwelijk)
xx getrouwd (tweede huwelijk)
xxx getrouwd (derde huwelijk)
x-c huwelijkscontract
kx kerkelijk huwelijk
(x) samenwonend
+ gestorven
(+) begraven
++ gesneuveld
ca. ongeveer